Therapie

Regressie- en reïncarnatie therapie is een vorm van transpersoonlijke psychotherapie.
Basis uitgangspunt is dat problemen, of ze nu lichamelijk, mentaal, emotioneel of spiritueel ervaren worden, hun oorsprong vinden in onverwerkte ervaringen uit het verleden.
 
Deze ervaringen worden opgespoord, herbeleefd en verwerkt.
Aan iedere klacht zijn gedachten, emoties en lichaamsgevoelens verbonden.
Het onderbewuste selecteert zelf welke ervaringen het sterkst met het probleem verbonden is.
Al onze ervaringen, klachten bevinden zich in het onderbewuste.
Alle gebeurtenissen in je leven, en ook je gevoelens die daar bij horen, zijn daar als in een film vastgelegd.
Wil je met deze ervaringen werken en oplossen, dan is het onderbewuste de aangewezen plek om dat te realiseren.
Je onderbewuste bedien je met je voorstellingsvermogen.
Het onderbewuste is heel krachtig, wanneer je verbeelding iets accepteert dan is het zo.
 
Met regressie- en reïncarnatie therapie ga je naar je onderbewuste en door de herkenning, erkenning, het uiten van onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties ontstaat ontlading en inzicht in de sessie.
Herstel komt met het verworven inzicht waarbij nieuwe keuzemogelijkheden ontstaan die probleemoplossend werken.
carine-van-den-berg
carine-van-den-berg
Het onderscheid tussen regressie en reïncarnatie bestaat hierin dat we de oorsprong van de klachten vinden in ervaringen in het huidige leven vanaf de conceptie (regressie) of nog verder terug in vorige levens of tijdens perioden tussen levens in (reïncarnatie).
 

Regressie therapie

Regressie is het herbeleven van vroegere ervaringen.
Huidig leven, vroege jeugd en pre- en perinatale tijd.
In regressie therapie ga je begeleid terug naar de ervaring die ten grondslag ligt aan het huidige probleem en eigenaardigheden.
Het kan hierbij gaan om vergeten en onverwerkte ervaringen, die belemmerend na werken in het heden.
Problemen en klachten hebben oorzaken, zo ook belemmerend karaktertrekken zoals luiheid of negatieve overtuigingen als “het is altijd mijn schuld dat alles fout gaat” hebben oorzaken in het verleden.
Hetzelfde geldt voor veel lichamelijke klachten en zogenaamde psychosomatische klachten.
Die oorzaken zijn we meestal vergeten.
Maar ons lichaam houdt de herinneringen eraan vast op een manier waar je dan last van krijgt, zodat je wel gedwongen wordt om die onbewuste herinnering aandacht te geven.
In die vergeten belevingen zitten emotionele wonden die nooit zijn geheeld.
We lopen soms met overtuigingen rond zoals “ ik ben niet goed genoeg” of “zolang ik pijn voel leef ik nog”.
Zulke hardnekkige, half onbewuste overtuigingen zijn bijna nooit te verklaren vanuit je leven nu.
Deze gedachten veranderen als je begrijpt hoe ze zijn ontstaan en wat de reden is waarom je ze hebt vastgehouden.
Dit gebeurt door middel van regressie therapie.
Centraal staat het bevrijdende her- beleven in het onderbewuste.
Met het her- beleven wordt in trance gewerkt in het onderbewuste en in de verschillende her- belevingsgebieden waar trauma’s en overtuigingen zich bevinden.
Het her- beleven levert begrip en inzicht op en hierdoor kun je oude ladingen en belemmerend gedachten eindelijk loslaten.
Na het opsporen en her- beleven van de onverwerkte ervaringen ontladen de emoties zich.
En je ervaart de samenhang tussen je ervaring toen en je klachten in het Nu.
 

Wat is trance

Trance is een natuurlijke toestand van verdiept bewustzijn, het bewustzijn is zowel met de aandacht in het hier en nu, als in het toen en daar.
Het is een zeer gerichte vorm van concentratie die je kunt vergelijken met het lezen van een spannend boek of het zien van een boeiende film.
Dit zorgt er voor dat je je kan richten op de ervaring en het gevoel en tegelijkertijd voel je en weet je dat de controle bij jou ligt.
carine-van-den-berg
carine-van-den-berg

Reïncarnatie therapie

 
Reïncarnatie therapie is een therapievorm waarin je naar een onverwerkte ervaring voorafgaande aan dit leven gaat die nu voor problemen zorgt.
Hierbij wordt net als bij regressie therapie gewerkt met trance.
Hier geef je de instructie  ‘ga terug naar de eerste keer dat……
Zo kom je dan bij een traumatische ervaring in een andere tijd, ander land, in het lichaam van een man, vrouw of kind.
Zo krijg je antwoorden en inzichten op ervaringen, gebeurtenissen en omstandigheden in je leven nu.
Ook krijg je de bedoeling en inzichten duidelijk van terugkerende thema’s, acties, personen, ervaringen, emoties, beslissingen, beloften en andere problemen uit jouw leven en persoonlijke verleden.
Dit op mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel vlak.
Zo komt je achter de oorzaak van je klachten en problemen die verweven zijn met het leven van nu.
Die nu in je dagelijkse leven getriggerd worden.
Daarom is het belangrijk om alles wat in de her- beleving omhoog komt serieus te nemen, dit is van belang als je kijkt naar waar je mee komt in de therapie.
 
Met reïncarnatie therapie is het ook mogelijk om naar de periode tussen twee levens in te gaan, na de dood, de planningsfase, het tussenbestaan  en de Bron te gaan.
Regressie- en reïncarnatie therapie is een intens leerproces met verschillende stadia en door iedereen wordt dit anders ervaren.
Ontdek zo de bron van je fysieke, mentale en emotionele klachten.
En weet zo wie je bent.
 
Neem hiervoor de tijd. Lichaam en geest zullen soms moeten wennen aan de hervonden eigen energie en het meer aanwezig zijn in het hier en nu.
 

Therapie traject

We beginnen met een uitgebreide intake van zo’n 2 uur,
Waarin ik zoveel mogelijk informatie over je leven, gerelateerd aan waar je voor in therapie komt inwin.
 
De intake is ook een mooie aangelegenheid om aan elkaar te wennen en zo een vertrouwensband te leggen, als het klikt van beide kanten, gaan we zien welke sessies voor je nodig zijn in dit therapie traject.
Sessies vinden meestal 1 x in de 2 a 3 weken plaats.
Hier maken we een afspraak voor.
 
Hoeveel sessies je nodig hebt is afhankelijk van wat je wilt bereiken en van de ingewikkeldheid van waar je voor komt in therapie.
 
Waar loop jij tegen aan, wat kan ik voor je doen?
carine-van-den-berg

Gea Nanninga
Vrijheidslaan 12
2182 NL Hillegom

Gaia Praktijk
De weg naar verandering
Regressie- en reïncarnatie therapie

Neem contact op

Privacyverklaring
Klachten procedure
Algemene voorwaarden

KvK: 84953454
NVRT: L – 1397
Cat: 90022022-11-29