Klachten procedure

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je als cliënt van Gaia Praktijk – De weg naar verandering een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er uiteraard naar uit dat je deze klacht zo snel mogelijk rechtstreeks met mij communiceert, die kan schriftelijk of mondeling. En dat we dan samen het probleem in een persoonlijk gesprek oplossen.

Mochten we er samen dan niet uitkomen dan kun je je tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris wenden. Mijn praktijk is via het CAT aangesloten bij GAT (Onafhankelijke Wkkgz geschilleninstantie erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). www.gatgeschillen.nl
Deze door het ministerie erkende geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen beide partijen te komen.

Beroepsvereniging

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten. NVRT.
Deze beroepsvereniging bewaakt het vakbekwaamheidsniveau en legt een
beroepscode op.
Het lidmaatschap is alleen toegankelijk voor afgestudeerden van de opleidingen tot regressie- en reïncarnatie therapeut in Nederland.
Als lid ben ik verplicht regelmatig bij- en nascholing te volgen om zo op de hoogte te blijven van recente ontwikkelen in het vakgebied.
En deel te nemen aan een NVRT intervisie groep.
Meer informatie vind je op www.nvrt.nl

Gea Nanninga
Vrijheidslaan 12
2182 NL Hillegom

Gaia Praktijk
De weg naar verandering
Regressie- en reïncarnatie therapie

Neem contact op

Privacyverklaring
Klachten procedure
Algemene voorwaarden

KvK: 84953454
NVRT: L – 1397
Cat: 90022022-11-29